giúp đỡ hay giúp đở

Giúp đỡ hay giúp đở là đúng chính tả

Giúp đỡ hay giúp đở mới là đúng chính tả.  Theo số liệu thống kê từ google cả 2 từ khóa giúp đở và giúp đỡ có lượng tìm kiếm bằng nhau. Đồng nghĩa với việc có khoảng 50% người dùng dùng sai 2 từ này Giúp đỡ là gì Giúp đỡ là một động […]

Read More
trau dồi hay trao dồi là đúng

Trau dồi hay trao dồi là đúng chính tả

Trau dồi với trao dồi, từ nào mới là từ đúng chính tả tiếng việt. Vì sao có sự nhầm lẫn giữa trau dồi và trao dồi với nhau. Hãy cùng phân tích trong bài viết ngay sau đây Trau dồi là gì Trau dồi là một động từ, dùng để chỉ một hành động […]

Read More
dư dả hay dư giả

Dư dả hay dư giả là đúng chính tả tiếng việt

Dư dả hay dư giả mới là đúng chính tả, mặc dù cách viết khác nhau nhưng cách phát âm lại hoàn toàn giống nhau. Hãy tham khảo bài viết ngay sau đây: Dư giả là gì Dư giả là một tính từ dùng để chỉ sự dư thừa, dư ra so với mức bình […]

Read More