Trường Mầm Non Chất Lượng Cao ABC

CN1: 20 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng;

CN2: 908 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

CN1: 0236.3646479 – 0236.3646579;

CN2:0236.3646539 – 0236.3646639

Văn phòng làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Buổi sáng: 07h00 -11h00

Buổi chiều: 14h00 – 17h00

Hoặc liên hệ qua:

Facebook:https://www.facebook.com/mamnonabc

Twitter: https://twitter.com/mamnonabc

Youtube: https://www.youtube.com/user/mamnonabcdanang

linkedin: https://www.linkedin.com/in/mamnonabc/