năng suất hay năng xuất

Năng xuất hay năng xuất mới là đúng chính tả, phân biệt giữa xuất và suất như thế nào. Hãy cùng tham khảo bài đánh giá ngay sau đây!

Năng suất là gì

Năng suất là một danh từ, được dùng để đo lương hay đánh giá một kết quả, sự vật hay hiện tượng nào đó như năng suất làm việc, năng suất cây trồng, năng suất vụ mùa, …

Năng suất tiếng anh là productivity, Phát âm chuẩn năng suất trong tiếng anh là /ˌproʊ.dəkˈtɪv.ə.t̬i/

Phân biệt xuất với suất

Suất: thường được đi kèm với các từ để tạo thành một danh từ hoặc tính từ như: năng suất, suất ăn, suất cơm, suất du lịch,..

Xuất: thường được đi kèm với các từ để tạo thành các động từ hoặc từ chỉ sự thay đổi từ một trạng thái này sang trạng thái khác như: xuất phát, xuất hành, xuất trận, xuất quân, xuất hàng hóa, xuất hóa đơn, …

Năng xuất là gì

Năng xuất là từ hoàn toàn không có ý nghĩa, không được sử dụng trong từ điển tiếng việt. Tuy nhiên một bộ phân không nhỏ trong chúng ta vẫn thường xuyên mắc lỗi chính tả khi viết giữa năng suất hay năng xuất.

năng suất hay năng xuất

Dựa vào số liệu thống kê của google có khoảng 1900 lượng tìm kiếm từ khóa năng suất. Con số này cũng bằng với lượng tìm kiếm của từ năng xuất. Điều này có thể kết luận rằng có đến 50% người dùng bị sai chính tả giữa 2 từ này

Nguyên nhân dẫn đến sai chính tả này đó là một số người không phát âm chuẩn giữa “s” và “x” dẫn đến khi viết cũng bị sai chính tả theo

Một số ví dụ để phân biệt năng xuất hay năng suất

  • Tăng năng xuất lao động=> Sai (đáp án đúng: Tăng năng suất lao động)
  • Năng suất lao động ngày hôm nay không đạt =>Đúng
  • Bài toán cải thiện năng xuất => Sai (Đáp án đúng: Bài toán cải thiện năng suất)
  • Công thức tính năng suất làm việc=> Đúng
  • Năng suất làm việc trong một ngày => Đúng
  • Nâng cao năng xuất lao động => Sai (đáp án đúng: Nâng cao năng suất lao động)
  • Năng suất lao động của Việt nam => Đúng
  • Gia tăng năng suất lao động => Đúng

>> Xem thêm: Đột xuất hay đột suất là đúng chính tả tiếng việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *