vô hình chung hay vô hình trung

Vô hình trung là gì, vô hình trung hay vô hình chung mới là đúng chính tả tiếng việt. Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không ít người mắc phải lỗi chính tả khi dùng 2 từ này.

Vô hình trung là gì

Vô hình trung là phụ từ. Chính xác đây là từ hán việt (trung là ở giữa), Vô hình trung có nghĩa là không cố tình, không có chủ ý nhưng lại thành ra (gây ra, tạo nên) như thế

vô hình chung hay vô hình trung

Ví dụ:

Mặc dù rất nghiêm túc nhưng vô hình trung làm cho không khí cuộc họp trở nên căng thẳng

Chỉ là lời nói vui nhưng vô hình trung lại động chạm đến người khác

Vô hình chung là gì

Trong ngôn ngữ nói và viết hàng ngày chúng ta bắt gặp không ít người sự dụng vô hình chung, tuy nhiên đây lại là từ hoàn toàn dùng sai chính tả. Trong tiếng việt “ vô hình chung” cũng hoàn toàn không được xuất hiện

Như vậy: Vô hình trung mới là đúng chính tả, còn vô hình chung là cách dùng từ sai chính tả

Một số ví dụ phân biệt vô hình chung và vô hình trung

  • Vô hình dung làm khó dễ nhau =>Sai (đáp án đúng: Vô hình trung làm khó dễ nhau)
  • Vô hình chung đã gây sự hiểu nhầm =>Sai (Đáp án đúng: Vô hình trung đã gây sự hiểu nhầm)
  • Vô hình chung tạo nên sự đột phát =>Sai (Đáp án đúng: Vô hình trung tạo nên sự đột phát)
  • Vô hình trung lại trở nên những người bạn thân quen => Đúng
  • Vô hình trung làm hỏng đồ vật => Đúng

>> Xem thêm: Trau chuốt hay chau chuốt là đúng chính tả tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *