%c-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%C là một trong những câu lệnh trong lập trình C giúp bổ xử lý máy tính có thể làm việc được với con người. Vậy %C là gì, và ý nghĩa của câu lệnh này như thế nào. Hãy cùng mamnonabc.vn khám phá ngay

%C là gì

Để có thể hiểu rõ được câu lệnh %C là gì, trước hết chúng ta hãy cùng tham khảo ví dụ sau đây:

#include <stdio.h>

 int main() {

    char kytu;

    printf(“Nhap ky tu cua ban: “);

    scanf(“%c”,kytu);

    printf(“ky tu cua ban la: %c “, kytu);

    return 0;

}

Như vậy bài lập trình trên được viết ra với yêu cầu là: Viết ngôn ngữ lập trình nhập vào và xuất ra màn hình ký tự bất kỳ

%c-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

Với cú pháp %C có nghĩa là sẽ xuất ra ký tự vừa được nhập vào từ bàn phím (c trong ngôn ngữ lập trình C là viết tắt của char (ký tự)

Ví dụ 2:

Viết câu lệnh in ra màn hình 2 ký tự bạn yêu thích

#include <stdio.h>

 int main() {

    char kytu[2];

    printf(“Nhap 2 ky tu yeu thich cua ban: “);

    scanf(“%c”,kytu);

    printf(“2 ky tu yeu thich cua ban la: %c “, kytu);

    return 0;

}

Như vậy %C trong câu lệnh scanf (“%c”,kytu);giúp máy tính nhập dữ liệu từ bàn phím vào. Lưu ý ở câu lệnh char kytu[2]; nghĩa là chỉ cho phép nhập vào 2 ký tự

%C trong câu lệnh printf(“2 ky tu yeu thich cua ban la: %c “, kytu); giúp máy tính in ra màn hình 2 ký tự bạn đã nhập vào

C% là gì trong hoá học

Khác với ký hiệu %C trong ngôn ngữ lập trình C. C% trong hoá học chính là công thức tính nồng độ phần trăm của một chất nào đó. Ta có công thức tính C% trong hoá học là:

Trong đó: 

  • C%: Nồng độ phần trăm
  • mct: Khối lượng chất tan
  • mdd: Khối lượng dung dịch
  • Mặt khác: mdd = mct + mdm ( mdm  là khối lượng của dung môi)

Như vậy là thông qua bài viết đã giới thiệu đến bạn đọc %C là gì trong lập trình C và C% là gì trong hoá học. Hi vọng đã đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về 2 bộ môn này. Nếu có ý kiến đóng góp khác, vui lòng để lại bình luận ở cuối bài viết

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *