%s-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

%s là gì trong C, ý nghĩa các câu lệnh và cách sử dụng, các lỗi thường gặp và cách khắc phục. Tất cả sẽ có trong bài viết ngôn ngữ lập trình C cơ bản sau

%s là gì hay %d %f %c là những cú pháp mà chúng ta thường xuyên sử dụng đi sử dụng lại trong các chương trình lập trình của ngôn ngữ C. Vậy ý nghĩa các câu lệnh này như thế nào và cách sử dụng ra sao, hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

%s là gì

%s trong C là định dạng chuỗi. Và để hiểu rõ hơn về câu lệnh này chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ sau:

Viết chương trình in ra màn hình tên của bạn bằng ngôn ngữ lập trình C

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char ten;
 •     printf(“Nhap ten cua ban: \n”);
 •     scanf(“%s”, ten);
 •     printf(“Ten cua ban la: “, ten);
 •     return 0;
 • }

Giải thích qua về các câu lệnh trên:

 • Câu lệnh: char ten; để khai báo biến ten có kiểu định dạng là chuỗi ký tự
 • Câu lệnh: printf(“Nhap ten cua ban: \n”); để thông báo ra màn hình nhập tên của bạn
 • Câu lệnh: scanf(“%s”, ten); để ghi kết quả được nhập vào từ bàn phím
 • Câu lệnh: printf(“Ten cua ban la: “, ten); In ra màn hình dòng thông báo kết quả tên của bạn

%s-la-gi-trong-hoc-lap-trinh

Như vậy %s xuất hiện trong câu lệnh scanf (“%s”, ten); để định dạng giá trị nhập vào là chuỗi ký tự char

Ngoài %s là chuỗi ra chúng ta còn có các kiểu dữ liệu khác như %f (số thực), %c (kiểu ký tự), %d (kiểu số nguyên)

Một số ví dụ khác về %s

Ví dụ 1: Viết chương trình in ra màn hình môn học bạn yêu thích nhất

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char monhoc;
 •     printf(“Nhap mon hoc ban yeu thich: \n”);
 •     scanf(“%s”, monhoc);
 •     printf(“Mon hoc yeu thich cua ban la: “, monhoc);
 •     return 0;
 • }

Ví dụ 2: Viết chương trình in ra màn hình tên người bạn thân nhất

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char ten[10];
 •     printf(“Nhap ten nguoi ban: \n”);
 •     scanf(“%s”, ten);
 •     printf(“Ten nguoi ban cua ban la: “, ten);
 •     return 0;
 • }

Lưu ý: đối với câu lệnh char ten[10]; chỉ cho phép nhập tối đa chuỗi 10 ký tự

Như vậy là bài viết đã giúp các bạn hiểu được %s trong C là gì và cách sử dụng nó như thế nào. Bài viết xin tạm dừng tại đây, nếu có những thắc mắc hoặc những câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ lập trình C, Vui lòng để lại ở phần bình luận!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *